242520

5640

22

25

43

 

30

200

100

محصول سنتی

شاموتی - انگلیسی

AHS-AHE

180000

2400

33

21

74

30

220

55

180000

3600

22

25

50

30

240

70

144000

3600

40

26

40

30

150

150

172800

1920

48

25

90

30

100

100

76800

4800

40

30

16

30

200

100

55

 

360000

4800

33

21

75

 

30

220

55

محصول سنتی مشکی (جدید)

AHB

345600

3840

48

25

90

30

100

100

                         

 

از اینکه آجر البرزنما را انتخاب خواهید کرد بر خود می بالیم و یقین بدانید ما پشتیبانی خود را دریغ نخواهیم کرد. خواهشمند است به نکات زیر توجه بفرمایید:

-         تعداد در متر مربع با احتساب بند یک سانتی متری می باشد.

-         محاسبه تعداد پلاک بر اساس متر مربع و ال بر اساس متر طول می باشد.

-         قیمت ها تحویل در محل کارخانه و بدون هزینه حمل و بارگیری می باشد.

-         کلیه مواد مصرفی در محصولات شیل و گلبهی میکرونیزه می باشند.

-         جهت محصولات رستیک مبلغ 40000 تومان و آنتیک 35000 تومان به ازای هر متر اضافه می گردد