با توجه به اجرای کمپین تبلیغاتی کارخانه آجر البرزنما ، لذا واحد بازاریابی و توسعه بازار کارخانه اقدام به تبلیغ در مجلات کثیرالانتشار و همسو با صنعت ساختمان نموده است. از جمله مجله ساختمان ، نودید معماری و معمار. شما می توانید با مراجعه به این مجلات از اطلاعات و اخبار این مجموعه تولیدی آجر نسوز اطلاع حاصل فرمایید.