کلیه تکسچرهای مربوط به محصولات آجر البرزنما تحت قالب PNG و TGA  جهت استفاده شما طراحان و معماران عزیز تهیه شده است.