آجر نمای کرکره ای کد K12

جدول مشخصات
ابعاد
2/4 × 31 × 3/4
تعداد در هر مترمربع
84 قالب
تعداد در هر کارتن
48 قالب
وزن هر کارتن 25 کیلوگرم