آجر نما نسوز S23

ابعاد  2.4 × 31 × 3.4
تعداد در یک کارتن  48 قالب
تعداد در یک مترمربع  84 قالب
وزن هر کارتن 27 کیلوگرم