آجر نما نسوز S21 / آجرنمای نسوز

 

جدول مشخصات فنی آجر نما نسوز S21

ابعاد  2/4 ×  26 × 6/5
تعداد در یک کارتن  45 قالب
تعداد در یک مترمربع  53 قالب
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم 

گالری تصاویر آجر نما نسوز S21