چشم انداز

 در راستای تبدیل شدن به یکی از تخصصی ترین مجموعه های تولیدی در کشور در نظر دارد تا سال 1410 ظرفیت تولید محصولات خود را در مقایسه با ظرفیت موجود در سال 1395 به پنج برابر افزایش دهد.                                                                                                                                                                                                                                                   

رسالت ما                                                                                                                                                        

تولید با کیفت و به روز محصولات نسوز ، همراه با بهترین خدمات

اهداف ما

افزایش تولید از طریق ارتقای بهره وری و بهبود سیستمها.

اجرای پروژه های توسعه ای در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات نسوز.

ارتقای کیفیت و تکمیل سبد محصول و نوآوری متناسب با نیازهای بازار به منظور افزایش سودآوری.